تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (6)

كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي هوش
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ساره علي نيا
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 153000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي رياضي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ساره علي نيا
قيمت: 90000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 76500 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي مديريت
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ساره علي نيا
قيمت: 600000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 510000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي حسابداري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ساره علي نيا
قيمت: 700000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 595000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي جامع استخدامي به همراه سوالات تخصصي آموزش پرورش
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي؛ ساره علي نيا
قيمت: 960000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 816000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي آموزش و پرورش
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ساره علي نيا
قيمت: 450000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 382500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2