تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (6)

كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي هوش
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ساره علي نيا
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 153000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي رياضي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ساره علي نيا
قيمت: 90000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 76500 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي مديريت
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ساره علي نيا
قيمت: 410000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 348500 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي حسابداري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ساره علي نيا
قيمت: 520000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 442000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي جامع استخدامي به همراه سوالات تخصصي آموزش پرورش
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي؛ ساره علي نيا
قيمت: 650000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 552500 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي آموزش و پرورش
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ساره علي نيا
قيمت: 200000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 170000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2