تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (2)

كتاب تحليل داده هاي پرسش نامه اي به كمك نرم افزار SPSS 23
ناشر: مهرگان قلم،عابد
پديدآور: ابراهيم بايزيدي؛ بهنام اولادي؛ نرگس عباسي
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 153000 ريال
كتاب تحليل داده هاي پرسش نامه اي به كمك نرم افزار IBM SPSS 25
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ابراهيم فربد؛ بهنام اولادي؛ نرگس عباسي
قيمت: 2100000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1785000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1