تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (2)

كتاب ضرب المثال هاي هلندي
ناشر: مهراج
پديدآور: فرشته محسني
قيمت: 14000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 11900 ريال
كتاب مهندسي آزمون امنيت , اعتبار سنجي و تست نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ طاهره نيري فرد
قيمت: 1400000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1190000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1