مشخصات كتاب


تحليل داده هاي پرسش نامه اي به كمك نرم افزار IBM SPSS 25
موضوع:
پديدآورنده:
نويسنده:ابراهيم فربد
نويسنده:بهنام اولادي
نويسنده:نرگس عباسي
ناشر:

مهرگان قلم

وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 500 نسخه
تاريخ نشر:1397
قيمت :550000 ريال
قيمت انتشارات مهرگان قلم :467500 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: